Trafikkmeldinger

Landmannstorget Skien- endringer for bussene fra 13.januar - Høyers hotell betjenes ikke(10.01.2020)

Bussene vil fortsette å gå fra de samme holdeplassene som i dag. De bussene som vanligvis kjører opp Kongensgate vil kjøre Prinsessegata og Skistredet til Landmannstorget. Det vil derfor ikke være stoppsted utenfor Høyers Hotell mens arbeidet pågår.

Viktig melding

I nettbutikken kan du fylle ditt reisekort med periodebillett og reisepenger. God reise!