Trafikkmeldinger

Kragerø-tunnelen og Vadfoss-tunnelen er stengt.(08.06.2021)

Kragerø -tunnelen er stengt til og med 13.06 og Vadfoss tunnelen 17.06. Bybussen 506, og bussene 459-607 og 609 er berørt og må regne med forsinkelser pga. lysreguleringer. 

MERK: endringer på kjørevei for 506 fra kl 12 tirsdag 8.juni.

Kjøp billett - alltid

Slik kjøper du billett før påstigning
På busser med med stengt fordør må billett kjøpes før du går om bord i bussen. 

 
Nye priser og produkter fra 1. februar

 
Problemer med Farte-appen? Les her