Telemark Fylkeskommune

Kjøp periodebillett og reisepenger i nettbutikken

Ruteopplysningen 177

Trafikkmeldinger

NB! P5 kjører innom Skien havneterminal likevel(17.02.2017)

Avgangene fra Herre kl.0600-0700-0800 og 0900 vil kjøre innom Skien havneterminal på vei til Skien fra den 20.2.

Avgangene fra Moflata i Skien kl. 1430-1530 og 1630 vil også kjøre innom Skien havneterminal på vei til Herre.

Viktig melding

I nettbutikken kan du fylle ditt reisekort med periodebillett og reisepenger. God reise!

Aktuelt

Endringer på P5 fra 20.2(14.02.2017)

Utbedring av fv. 356 Svanvikveien gjør at Statens vegvesen må stenge veien ved Flakvarp fra og med 20. februar og i opptil to måneder frem i tid.