Trafikkmeldinger

Reisende med buss til/fra Dørdal i Bamble(14.11.2019)

Fra 14.november må reisende til/fra Dørdal benytte stopp Langrønningen på rampene på E-18, og linje 459 får permanent ny trase her (unntatt avg. via Gofjell).

Viktig melding

I nettbutikken kan du fylle ditt reisekort med periodebillett og reisepenger. God reise!