Enkeltbillett

Foto: Telemark fylkeskommune/ Dan Riis
Åpne

Enkeltbilletter kjøpes på farteappen (på de gule bussene i Grenland og ferge i Brevik og Kragerø), kontant eller med betalingskort på buss eller ferge. Prisen er avhengig av antall takstsoner som passeres (det er egne priser i Grenland) eller hvor mange kilometer du kjører (kun i Vest-Telemark). Se sonekartet over Telemark på hva som gjelder i ditt område.

Hvis du synes det er vanskelig å finne riktig pris på enkeltbillett, vet sjåførene hva du skal betale avhengig av kategori, hvor du befinner deg og hvor langt du skal reise.

 • Voksen - gjelder f.o.m. fylte 16 år
 • Barn - f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år - barn under 4 år reiser gratis, unntatt i grupper.
 • Honnør - gyldig legitimasjon må forevises (f.eks. fra Posten, bankkort, førerkort eller pass)
  • Personer over 67 år
  • Uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd - legitimasjon fra Nav kreves
  • Blinde
  • Ektefelle, samboer eller registrert partner som reiser sammen med en person som har rett til honnørpris etter tidligere punkt.
  • Ledsager for døvblinde har rett til fri reise
 • Sykkel - pris lik barnebillett
 • Dyr - pris lik barnebillett