Gruppebillett

Foto: Telemark fylkeskommune/ Dan Riis
Åpne

Gruppebillett gir 33% rabatt per voksen i grupper på minst totalt tre passasjerer som reiser samme strekning. Gruppebilletten må betales av én av passasjerene i gruppen.