24-timers billetten kan brukes på lokalbuss i hele fylket, inkludert nattbuss. Billetten er ikke gyldig på ferger eller ekspressbuss  

Billetten koster 84 kr ved kjøp i Farte-appen og 90 kr om bord i bussen. 

Billetten har lik pris uavhengig av alder. Det gis ikke ytterligere rabatt for student, barn, honnør.

Billetten er godt egnet for deg som skal ta mye buss i en kort periode, men ellers ikke tar bussen ofte. Den passer også godt for besøkende og turister.