Enkeltbillett

Foto: Dan Riis
Åpne

Enkeltbilletter kjøpes 

Før reisen
På buss og ferge
 • Ombord på buss og ferge - med bankkort. 

Kontantsalg stanset på buss pga. smittevernstiltak. I de områdene bussen har stengt fordør er denne betalingsmuligheten ikke mulig. Oppdatert info om hvor dette gjelder.

Pris og soner 

Pris for enkeltbillett er avhengig av antall soner som passeres på reisen og din alderskategori. På reiser med lokalbuss betaler du aldri for mer enn 4 soner, uansett hvor langt du reiser. Sonekart fra 1. februar 2021

Grenland har blitt én stor sone. Det betyr at du betaler samme pris uansett hvor langt du reiser med lokalbuss i Grenland. I Farte-appen koster enkeltbillett for voksen kun 25 kr ! 

Fergene har egne priser for enkeltbillett, les mer her

Billigere enkeltbillett for voksen i Farte-app

For voksen er det billigste alternativet å kjøpe enkeltbillett til lokalbuss i Farte-appen før reisen. Det er fordi vi ønsker at bussene skal kommer raskere fram og kjøp før bussreisen bidrar til det. 

Voksen og kjøretøy opptil 8 meter får også rabatt på enkeltbillett for ferge i Farte-appen. 

Farte-appen kan ikke brukes på ekspressbussene, kun på lokalbuss og ferger. Benytt heller Farte reisekort eller kjøp billett på ekspressbuss. 

Entur-appen og Vy-appen

Du kjøpe enkeltbilletter til lokalbusser for reiser i hele fylket på Entur og i Vy-appen for reiser i Grenland og Vestfold. Disse appene gjør det enklere å reise og kjøpe billett på tvers av fylkene. 

Alderskategorier enkeltbillett lokalbuss  

 • Voksen - gjelder f.o.m. fylte 18 år
 • Barn - fra 6 år til dagen de fyller 18 år. Barn under 6 år reiser gratis, unntatt i grupper.
 • Honnør - gyldig legitimasjon må forevises (f.eks. fra Posten, bankkort, førerkort eller pass)
  • Personer over 67 år
  • Uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd - legitimasjon fra Nav kreves
  • Blinde
  • Ektefelle, samboer eller registrert partner som reiser sammen med en person som har rett til honnørpris etter tidligere punkt.
  • Ledsager for døvblinde har rett til fri reise
 • Sykkel - gratis
 • Dyr - gratis

Alderskategorier enkeltbillett ferge 

På ferge må barn betale fra 4 år til dagen de fyller 18 år. Barn under 4 år reiser gratis. Du må betale for sykkel og dyr på fergene. 

Alderskategori Voksen og Honnør er lik som lokalbuss.