Tilbudet kommer fra Telemark fylkeskommune og Nettbuss AS. Dette erstatter den tidligere ordningen med barnehagekort.  Det er utarbeidet følgende retningslinjer for reisene:

  1. Reisene må skje mellom kl. 08.30 og 13.30. Det betyr at hjemturen til skole eller barnehage må være påbegynt før kl. 13.30. Det anbefales å reise før kl. 13, pga plass på bussen.  
  2. Gruppene må bestå av minst 5 personer, hvor minst en må være voksen reiseleder. 
  3. Det gis ingen reisegaranti og man vil være å regne som en ordinær reisende.  Det betyr at det ikke er mulighet til å melde fra til Nettbuss på forhånd eller å reservere plass.  Nå er det bare å møte opp på bussholdeplassen og gå ombord i bussen dersom det er plass.
  4. Det er ingen øvre grense for antall reiser per gruppe, men det anbefales at dersom gruppen er på 20 personer eller flere så deles den på to avganger.
  5. Det vil ikke settes opp ekstra kapasitet på dager hvor det er spesielle arrangement. Det anbefales derfor at barnehager og skoler som er langs samme bussrute kommuniserer seg i mellom for å unngå at alle prøver å bli med samme avgang og derfor slipper å bli avvist på holdeplass. 
  6. Barnehager kan bruke ordningen hele året, mens grunnskolegrupper kan bruke ordningen på de ordinære skoledagene. 
  7. Skoler og barnehager må vise reisedokument/reisebekreftelse ved reise. Dette får man ved å ta kontakt med kommunene i Grenland eller Nettbuss.

Ordningen vil evalueres fortløpende. Det kan bli endringer i retningslinjene på bakgrunn av dette.  Alle barnehager og skoler vil da få beskjed. Ved reiser utenom rutenett, spesifiserte tider eller på dager som det er spesielle arrangement bør det vurderes å bestille egen buss.  Man kan da ta kontakt med travel@nettbuss.no for et tilbud.