Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett innen rett kategori med tilhørende legitimasjon skal betale et gebyr.
Størrelsen på gebyret du må betale, er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Voksne over 18 år 

Kr 1100, eller kr 900 hvis du betaler på stedet.

Barn og ungdom mellom 15 og 18 år

Kr 900 uansett oppgjørsform. 

Falsk eller forfalsket billett

Kr 2000,- og billetten blir inndratt. Kan også føre til politianmeldelse.

Klage

Ønsker du å klage på et gebyr du har fått, eller gi din tilbakemelding om en billettkontroll? Alle klager på billettkontroll og gebyr må sendes inn skriftlig. 
Vi behandler ikke klager ved personlig oppmøte.

Send din klage via epost til kollektiv@vtfk.no

Husk å sende inn følgende info:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Telefonnummer
  • Dato straffetaksten ble ilagt
  • Linjenummer
  • Tidspunkt
  • Bilagsnummer på straffetakstbilag
  • Kontonummer
  • Dokumenter som har betydning for saken

Du kan også sende klagen i posten:

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien
Merkes: Seksjon kollektiv og mobilitet, straffetakst 

Slik betaler du gebyret

Du kan betale med Vipps på stedet til Vippsnummer 576250 eller betale foran hos sjåfør på avgangene påstigning foregår foran hos sjåfør.
Dersom du ikke kan eller ønsker å betale på stedet, får du en papirfaktura med kontonummer og informasjon om betaling.
Betalingsfristen er 14 dager.

Har du mistet fakturaen?
Send en epost til kollektiv@vtfk.no