Nettbutikk

Nytt fra 30. mars
Perioden starter nå automatisk en dag etter kjøpstidspunkt, uavhengig av om du bruker kortet eller ikke.
Kjøp kun 1 periode pr kort.
Det vil ikke være mulig å fylle på verdi/reisepenger inntil videre. Endringen gjøres som følge av koronautbruddet og er et tiltak for å begrense kontakt med sjåfør.