Følgende priser gjelder for ruteopplysningstjenesten:

Telefon

Startpris fasttelefon

Startpris mobil

Minuttpris

177

kr. 0,79,-

kr. 0,89,-

kr. 0,39,-

Fra mobiltelefon gjelder abonnementsavhengige priser. Kontakt din leverandør for mer informasjon.