Følgende priser gjelder for ruteopplysningstjenesten:

Telefon

Startpris

Minuttpris

Fasttelefon

kr. 0,79,- til kr 0,99,-

kr. 0,39,-

Mobiltelefon

kr. 0,99,-

Avhenger av hvilken operatør og abonnement kunde har

Fra mobiltelefon gjelder abonnementsavhengige priser. Kontakt din telefonoperatør for mer informasjon.

For kundeservice til vanlig takst klikk her.