Reisegaranti

Dette garanterer vi

Hvis bussen blir forsinket eller det oppstår en annen svikt i kollektivtilbudet gjør vi 3 ting.

 • Vi gir deg best mulig informasjon om hva som skjer.
 • Vi gir deg informasjon om alternativ transport så tidlig som mulig.
 • Vi setter opp alternativ transport hvis det er praktisk mulig.
 • Vi refunderer utlegg til transport dersom alternativ transport ikke kan skaffes.

Dette refunderer vi

Vi refunderer dine utlegg til drosje, egen bil eller andre alternativer basert på forsinkelsen og utleggets størrelse. 

 • 20 minutter forsinkelse på reiser under 1 time. Refusjon inntil 500 kroner.
 • 40 minutter forsinkelse på reiser mellom 1 og 3 timer. Refusjon inntil 750 kroner.
 • 60 minutter forsinkelse på reise over 3 timer. Refusjon inntil 1000 kroner.

Når gjelder garantien?

Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Men det er noen viktige unntak.

 • Vi tilbyr ikke refusjon dersom avviket er forhåndsannonsert.
 • Vi tilbyr ikke refusjon dersom du vet, eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ligger hos andre enn transportøren.
 • Reisegarantien gjelder ikke hvis forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.
 • Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
 • Hvis du bruker egen bil, dekkes ikke kilometergodtgjørelse for tilbakereisen. 

Slik går du frem

Det er busselskapene som tar i mot krav om refusjon.

Bruk dette skjemaet for å be om refusjon fra Nettbuss, som betjener lokalruter i Grenland og Notodden og TIMEkspressen i Telemark.

For reisegaranti vedrørende andre selskap, ta kontakt med ruteselskapene.  

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil, slik at de ikke skjer igjen.

For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema, eller en skriftlig henvendelse, senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den.

Reisegarantien gjelder på alle våre ordinære bussruter i Telemark. Garantien gjelder ikke ekspress- og nattbusser eller andre deler av kollektivtilbud som ikke er endel av vårt tilbud i Telemark. De kommersielle rutene har også tilsvarende garantier.

Reisegarantien gjelder for hele Norge og er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.  
Les hele reisegarantien her: Ytterligere informasjon om reisegarantien