Farte Bestilling

Farte Bestilling er en ny måte å tenke kollektivtrafikk på. Du bestiller transport i app, på nett, eller pr telefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en minibuss. På minibussen sitter det gjerne andre passasjerer som har hoppet på før bussen kom til deg.

Du betaler vanlig busspris, og fraktes dit du ba om i bestillingen. På veien kan bussen plukke opp og sette av andre passasjerer.

Åpningstider og bestilling 

Minibussen kjører på bestilling i områdene Bø sentrum, Bø stasjon, Breisås, USN campus, Gullbring kulturanlegg, Nordbøåsen og Folkestad. Farte Bestilling betjener også Beverøya camping, Bø Sommarland og Telemarkshallen. 

Du finner informasjon om hvordan du bestiller, priser og åpningstider her

Fast rute sommer 2021

Ved skoleslutt 19.juni kjører Bø-bussen på faste tider og traseer. Se rutetabellen her: Rutetabell i sommer Bø-bussen

Pilotforsøk

Farte Bestilling er et pilotforsøk som vil gjennomføres i 2021og målet med pilotforsøket er å kartlegge om dette gir tilfredsstillende resultater med hensyn på kostnader, passasjerer og samkjøring. Piloter som Farte Bestilling vil også gi nyttige erfaringer til bruk i framtidige mobilitetsløsninger og bruk av ny teknologi kan bidra til mer optimal ressursbruk, bedre tilgjengelighet, enklere og mer brukertilpassede løsninger