Lokalruter i Telemark

Nye rutetabeller vinter 2020 

GRENLAND

Last ned Hele rutetabellen i Grenland vinter 2019/20 (ny 24.2)

Last ned Alle linjer i Grenland vinter 2019/20 (ny 24.2) For mobil/IPad

Last ned Hele rutetabellen i Grenland vinter 2020 (gjelder fra 23.3)

Last ned Alle linjer i Grenland vinter 2020 (gjelder fra 23.3)

Nattbussene i Grenland

Last ned M1N Nattbussen i Grenland. For mobil/IPad

Last ned M2N og M3N Nattbussen i Grenland. For mobil/IPad

Skolerutene i Grenland 

Last ned Skolerutene i Grenland vår 2020 (Ny 03.03.20 pga. endring på S10 og S20)

ØVRIGE TELEMARK 

Rutetabell lokalbuss Kragerø - Drangedal - Bamble vest (-Grenland)

Last ned Alle lokalbussruter Kragerø - Drangedal -Bamble vest (-Grenland), gjelder fra 6/1 2020

Last ned Lokalruter Kragerø-Drangedal-Bamble vest (-Grenland) (gjelder fra 23.3.20)

Rutetabell lokalbuss Øst-Telemark og Midt-Telemark (-Grenland og korr. Oslo)

Last ned Lokalruter Øst-Telemark og Midt-Telemark, gjelder fra 6/1-3/5 2020  (ny 04.03.20)

Last ned Lokalruter Øst-Telemark og Midt-Telemark NB! Gjelder når rv.36 ved Seljordsvatnet åpner for trafikk igjen.

Last ned Lokalruter Rjukan - Notodden (-Grenland og korr. Oslo), gjelder fra 6/1 2020

Last ned Lokalruter i Tinn, gjelder fra 6/4 2020 

Rutetabell lokalbuss Vest-Telemark og Bø-Lunde og skolebuss Bø og Vrådal + HentMeg-bussen

Last ned Lokalruter i Vest-Telemark og Bø-Lunde, gjelder fra 6/1 til 30/5 2020

Last ned Lokalruter i Vest-Telemark og Bø-Lunde NB! Gjelder når rv.36 ved Seljordsvatnet åpner for trafikk igjen.

Kanalbåt og buss 

Ny rutetabell for buss i korrespondanse med kanalbåtene kommer for sesongen 2020.

OPPDATERTE RUTETIDER OG RUTEFORSLAG FÅR DU ALLTID FRA FARTES REISEPLANLEGGER