Farteskyss er Telemark fylkeskommunens digitale løsning for skoleskyss. 

Videregående elever som skal søke om skoleskyss med kollektivtilbudet må selv registrere sin søknad i Farteskyss.

Gå til søknad for videregående elever. 

Publikumskart