Skoleskyss i Telemark

Skoleskyss skal som hovedregel skje med det ordinære kollektivtilbudet

Åpne

Denne nettsiden gjelder kun for skoleskyss i Telemark. 

Vi jobber med en felles nettside og felles system for skoleskyss i Vestfold og Telemark. Du må inntil videre søke om skoleskyss til det gamle fylket hvor eleven er folkeregistrert. 

Du finner søknad og mer informasjon om skoleskyss i Vestfold på www.vkt.no/skoleskyss

Skoleskyss og smittevern

I forbindelse med transport til og fra skolen er det fortsatt viktig at foresatte og elever legger til rette for at så mange som mulig går, sykler eller bruker andre måter å komme seg til eller fra skole på. Elever som må benytte seg av skoleskyss med buss, minibuss eller taxi, kan det. Det er viktig å vise hensyn og følge gjeldene retningslinjer til enhver tid.


Retningslinjer for skoleskyss og smittevern(sist oppdatert 26.03.21)

Starter du på videregående skole i høst?

Før du søker om skoleplass bør du merke deg at reglene for skoleskyss er ulike for grunnskole og videregående skole. Les mer her.

Videregående elev? Slik søker du! 

Videregående elever må selv logge inn i Farteskyss og registrere sin søknad. Du finner mer info og link til innlogging på denne siden. 

Søknad om skoleskyss grunnskole 

For elever i grunnskolen er det skolen som registrerer elevens søknad i Farteskyss. Ta kontakt med skolen hvis ditt barn trenger skoleskyss. 

Hjelpeside for skoler

Nytt regelverk trer i kraft fra skoleåret 2021/2022

Det er vedtatt nytt regelverk som gjelder fra og med skoleåret 2021/2022. Det nye regelverket legges til grunn når søknader om skoleskyss for skoleåret 2021/2022 blir behandlet. 

Regelverket omhandler både grunnskole og videregående skole. 

Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022