Skoleskyss i Telemark

Skoleskyss skal som hovedregel skje med det ordinære kollektivtilbudet

Åpne

Denne nettsiden gjelder kun for skoleskyss i Telemark. 

Vi jobber med en felles nettside og felles system for skoleskyss i Vestfold og Telemark. Du må inntil videre søke om skoleskyss til det gamle fylket hvor eleven er folkeregistrert. 

Du finner søknad og mer informasjon om skoleskyss i Vestfold på www.vkt.no/skoleskyss

Skoleskyss og smittevern

I denne perioden er vi avhengige av at alle – både skole, elever og foresatte gjør det de kan for at færrest mulig av elevene reiser kollektiv. Dette er svært viktig for at vi skal kunne ha nok kapasitet til de som må reise med bussen. Det er derfor ønskelig at foresatte bidrar med transport av sine barn til og fra skolen for de som bor utenfor gå- og sykkelavstand og som har mulighet til dette. Det er viktig å vise hensyn og følge gjeldene retningslinjer til enhver tid.

Retningslinjer for skoleskyss og smittevern (sist oppdatert 26.03.21)


Starter du på videregående skole i høst?

Før du søker om skoleplass bør du merke deg at reglene for skoleskyss er ulike for grunnskole og videregående skole. Les mer her.

Videregående elev? Slik søker du! 

Videregående elever må selv logge inn i Farteskyss og registrere sin søknad. Du finner mer info og link til innlogging på denne siden. 

Søknad om skoleskyss grunnskole 

For elever i grunnskolen er det skolen som registrerer elevens søknad i Farteskyss. Ta kontakt med skolen hvis ditt barn trenger skoleskyss. 

Hjelpeside for skoler

Nytt regelverk trer i kraft fra skoleåret 2021/2022

Det er vedtatt nytt regelverk som gjelder fra og med skoleåret 2021/2022. Det nye regelverket legges til grunn når søknader om skoleskyss for skoleåret 2021/2022 blir behandlet. 

Regelverket omhandler både grunnskole og videregående skole. 

Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022