Informasjon til 10. klassinger om skyss i videregående

Det er viktig å merke seg at det er ulike regler for skoleskyss i grunnskolen og videregående skole.

De viktigste forskjellene er:

  • Videregående elever må bo 6 km fra skolen
  • Friske videregående elever får ikke skyss med taxi
  • Videregående elever må selv registrere søknad om skyss med buss, tog, ferge. 

Du finner mer utfyllende informasjon her:

Informasjonsbrev til 10. klassinger om skyss i videregående skole