Regelverk og retningslinjer

Vi jobber med å utarbeide et felles regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Inntil videre finner du gjeldende regler og retningslinjer for skoleskyss i Telemark i dokumentene nedenfor. 

Det kan ha kommet lovendringer, tolkninger eller presiseringer, som ikke er omtalt i disse dokumentene.

Ved motstrid mellom gjeldende lovverk og våre dokumenter, går lovverket alltid foran dokumentene. 

  

Regelverk for skoleskyss i Telemark

Retningslinjer Telemark - grunnskole

Retningslinjer Telemark - videregående