Regelverk og retningslinjer

Nytt regelverk Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022

Det er vedtatt nytt felles regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark.

Det nye regelverket gjelder fra og med skoleåret 2021/2022, og legges til grunn ved behandling av søknader om skoleskyss for skoleåret 2021/2022. 

Regelverket omhandler både grunnskole og videregående skole. 

Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022

Regelverk Telemark til og med skoleåret 2020/2021

Regelverk for skoleskyss i Telemark 

Retningslinjer Telemark

Retningslinjer Telemark - grunnskole 

Retningslinjer Telemark - videregående

 

Det kan ha kommet lovendringer, tolkninger eller presiseringer, som ikke enda er omtalt i disse dokumentene.

Lovverket går alltid foran vårt regelverk og retningslinjer dersom det er motstrid mellom disse.