Saksbehandling

Saksbehandling av søknader om skoleskyss gjøres i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen har inntil 4 ukers saksbehandlingstid.

Det skal gis foreløpig svar dersom en søknad/henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned fra den er mottatt.

Elev/foresatte må selv organisere eventuell skoleskyss i saksbehandlingstiden.

Det gis ikke refusjon for skyss elev/foresatte selv har organisert eller utført i saksbehandlingstiden.

Vedtak om skyss

Vedtak om skoleskyss er å anse som et enkeltvedtak. Det skal gjøres enkeltvedtak før skyssen igangsettes.

Vedtaket er gyldig for den perioden som er angitt i vedtaket, maksimalt et skoleår. Det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår. 

Taushetsplikt

Fylkeskommunens saksbehandlere for skoleskyss har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser.