Skjemaer

Legeattest 

Skyss pga. funksjonshemming, skade eller sykdom må dokumenteres med legeattest. Legeattesten må leveres sammen med søknaden. 

Du kan lese mer om kravet til legeattest i retningslinjene

Fylkeskommunen anbefaler at skjemaet nedenfor brukes. 

Legeattest - skjema 

Legeattest - orientering 

Foreldrebekreftelse delt bosted

Foreldrebekreftelse - delt bosted (bokmål)

Grunngjeving frå foreldre - delt bustad (nynorsk) 

Skjemaene kan fylles ut på datamaskin. 

Kjøreliste

Elever som i sitt vedtak om skyssgodtgjørelse har fått beskjed om å levere kjøreliste, kan benytte skjemaet nedenfor. 

Kjøreliste-skjema

Søknadsskjema

Vi har ingen søknadsskjemaer på papir. Alle søknader skal registreres digitalt i Farteskyss.

GRUNNSKOLE

Ta kontakt med skolen. Skolen registrerer alle søknader om skyss for elever i grunnskolen. 

VIDEREGÅENDE

Videregående elever må selv registrere sin søknad om skyss med kollektivtilbudet (buss, tog, ferge).

Ta kontakt med skolen hvis du trenger å søke om annen type skyss, så registrerer skolen søknaden for deg.