Trafikkmeldinger

Sommerrutene for buss og ferge

Oppdatert 20.06.2017

Sommerrutene finner du her

God sommer!

Stengt i Dalanevegen og endringer på rute 132

Oppdatert 10.08.2017

Dalanevegen i Kviteseid har vært stengt pga ras fra 18. mai for kjøretøy over 7500 kg. Se ruta til buss 132 her.

Endringer på rute 601 fra 6.juni

Oppdatert 02.06.2017

Forsinkelser ved Lilleelvkrysset i Porsgrunn gjør at rute 601 fra Skien til Drangedal endrer kjøremønster på ettermiddagene.

Ruteendringer i mai-juni

Oppdatert 22.05.2017

Her følger oversikt over ruteendringer på bussene fram mot sommeren.

Forsinkelser i busstrafikken når E-18 stenges. Spesielt på M1 og P8.

Oppdatert 21.04.2017

E-18 over Grenlandsbrua stenges fra 21. april og fram til sommeren 2018 grunnet nye E-18-utbygginga. Det skaper forsinkelser for busstrafikken.

Endring på linje 459 fra 22.april til sommer 2018

Oppdatert 21.04.2017

Grunnet stenging av E-18 over Grenlandsbrua (mellom Heistad og Rugtvedt) vil linje 459 mellom Kragerø og Grenland snu på Stathelle og ikke kjøre til Skjelsvik.

Stengt ved Sykehuset Porsgrunn/Skrukkerødvegen -veien åpner trolig ikke før september 2017.

Oppdatert 18.05.2017

Grunnet veiarbeid så kjører ikke den ordinære M3-linja forbi sykehuset i Porsgrunn. Det var planlagt åpnet for busstrafikk etter påske, men forsinkelser endrer på planene. 

Stenging av Lilleelvkrysset i Porsgrunn

Oppdatert 06.03.2017

8.mars stenger fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen grunnet utbedring av Lilleelvkrysset.

Stenging av Lisleheradvegen fra 22.februar og ca 12 uker frem

Oppdatert 28.02.2017

Lisleheradvegen Fv 602 stenges fra 22. februar og ca 12 uker framover grunnet anleggsarbeid. Det medfører endringer for busstilbudet i området. 

Omkjøring M3 i Porsgrunn - holdeplass Skrukkerød betjenes ikke i perioden

Oppdatert 17.11.2016

Fra 16.11 er det omkjøring for M3 ved Sykehusvegen i Porsgrunn.

P4 - omkjøring på Hovenga fra 1.april

Oppdatert 18.08.2016
P4 har endret kjøremønster på Hovenga fra 1.april.