Trafikkmeldinger

P4 - omkjøring på Hovenga fra 1.april

Oppdatert 18.08.2016
P4 har endret kjøremønster på Hovenga fra 1.april.

P8 - forsinkelser

Oppdatert 30.09.2016

Grunnet stenging av Høgenheitunnelen på Stathelle og veiarbeid ved Rugtvedt skole kan man regne med forsinkelser på P8 i tiden framover.

Omkjøring M3 i Porsgrunn - holdeplass Skrukkerød betjenes ikke i perioden

Oppdatert 17.11.2016

Fra 16.11 er det omkjøring for M3 ved Sykehusvegen i Porsgrunn.

Glatte veier- innstillinger og forsinkelser på bussene

Oppdatert 16.02.2017

Pga underkjølt regn på morgen torsdag 16.februar må man regne med både innstillinger og forsinkelser på bussene. Spesielt gjelder det pendelbussene. Vil du vite hvordan det går med din buss, vennligst kontakt bussselskapet i ditt område

Nå åpner Høgenheitunnelen

Oppdatert 31.01.2017

Fredag 3. februar klokka 13:00 åpner rv. 354 Høgenhei-tunnelen i Bamble for trafikk. I første omgang åpner tunnelen for trafikk om dagen.

Endringer P5 og rute 601 - Stenger fylkesvei 356 ved Flakvarp

Oppdatert 17.02.2017

Utbedring av fv. 356 Svanvikveien gjør at Statens vegvesen må stenge veien ved Flakvarp fra og med 20. februar og i opptil to måneder frem i tid.

Fv 601 Lisleherad - Årlifoss stengt uke 6 og 7

Oppdatert 02.02.2017

I uke 6 og 7 blir veien mellom Årlifoss og Grønnvollfoss stengt. Det er satt inn tiltak for å få elevene til og fra skolene. Se oversikt over tiltakene og hvilke bussavganger det gjelder her.

NB! P5 kjører innom Skien havneterminal likevel

Oppdatert 17.02.2017

Avgangene fra Herre kl.0600-0700-0800 og 0900 vil kjøre innom Skien havneterminal på vei til Skien fra den 20.2.

Avgangene fra Moflata i Skien kl. 1430-1530 og 1630 vil også kjøre innom Skien havneterminal på vei til Herre.