Trafikkmeldinger

Sommerruter 2020

Oppdatert 14.07.2020

Her finner du informasjon om sommerruter for lokalbuss og ekspressbuss i hele Telemark. 

Kragerø-tunnelen og Vadfoss-tunnelen er stengt.

Oppdatert 08.06.2021

Kragerø -tunnelen er stengt til og med 13.06 og Vadfoss tunnelen 17.06. Bybussen 506, og bussene 459-607 og 609 er berørt og må regne med forsinkelser pga. lysreguleringer. 

MERK: endringer på kjørevei for 506 fra kl 12 tirsdag 8.juni.

Påregne større forsinkelser på M1 i perioder pga veiarbeid mai og juni

Oppdatert 28.05.2021

Spesielt M1 er utsatt for flere forsinkelser i rush underveis mellom Langesund og Gulset. Men forsinkelsene vil gjelde de andre linjene også i perioder.

Holdeplass Gunnigata Sør stenges permanent

Oppdatert 04.05.2021
Gjelder fra og med 05.05.21

Rv. 36 langs Seljordsvatnet åpner 3. mai for kollektivtrafikken

Oppdatert 29.04.2021

Telemarksekspressen går fra mandag 3.mai som normalt igjen mellom Seljord og Bø på Rv. 36. Det er også ny rutetabell for lokalbussene fra samme dato.

Åse bru bygger om og stenger for trafikk fra 19.april

Oppdatert 19.04.2021

Busslinjene 322 og 121 får dermed 5 min omkjøring på Tjønnåsvegen-Norheimvegen fra 19.april frem til oktober på strekningen mellom Bø og Lunde.

Holdeplass Grinibakkane stenges midlertidig fra midten av april til sommerferien

Oppdatert 12.04.2021
Holdeplass Grinibakkane i Skien blir stengt for busser fra midten av april. Nærmeste holdeplass blir Gjerpen kirke (350 m sydover) eller Semsmyrene (800 m nordover).

Breviksbrua stengt for busser fra tirsdag 6.april

Oppdatert 26.03.2021
Les her om endringene for bussrutene ved stenging av Breviksbrua 6.april

Kongens gate nord for Landmannstorget i Skien blir stengt fra 22. februar.

Oppdatert 16.02.2021

Det betyr at linje M3 må kjøre rundt Lietorvet, og på den måten vil bussen da betjene to ekstra stopp; Liegata og Louises gate. Det er også noen endringer på P6.

M1 og P8 via E18 og Grenlandsbrua pga trafikkulykke 10.02

Oppdatert 11.02.2021
M1 kjører via E18 i Bamble. P8 kjører via Grenlandsbrua.