Trafikkmeldinger

P4 - omkjøring på Hovenga fra 1.april

Oppdatert 18.08.2016
P4 har endret kjøremønster på Hovenga fra 1.april.

P8 - forsinkelser

Oppdatert 30.09.2016

Grunnet stenging av Høgenheitunnelen på Stathelle og veiarbeid ved Rugtvedt skole kan man regne med forsinkelser på P8 i tiden framover.

Nå åpner Høgenheitunnelen

Oppdatert 31.01.2017

Fredag 3. februar klokka 13:00 åpner rv. 354 Høgenhei-tunnelen i Bamble for trafikk. I første omgang åpner tunnelen for trafikk om dagen.

Omkjøring M3 i Porsgrunn - holdeplass Skrukkerød betjenes ikke i perioden

Oppdatert 17.11.2016

Fra 16.11 er det omkjøring for M3 ved Sykehusvegen i Porsgrunn.

Stenging av Lisleheradvegen fra 22.februar og ca 12 uker frem

Oppdatert 28.02.2017

Lisleheradvegen Fv 602 stenges fra 22. februar og ca 12 uker framover grunnet anleggsarbeid. Det medfører endringer for busstilbudet i området. 

P5 kjører innom Skien havneterminal/korrespondanse til og fra Flakvarp med Maxi-Taxi

Oppdatert 20.02.2017

Fra tirsdag 21.2 kjøres det Maxi-Taxi på strekningen Skien havneterminal - Flakvarp og omvendt mandag til fredag på følgende tidspunkter:

Glatte veier- innstillinger og forsinkelser på bussene

Oppdatert 16.02.2017

Pga underkjølt regn på morgen torsdag 16.februar må man regne med både innstillinger og forsinkelser på bussene. Spesielt gjelder det pendelbussene. Vil du vite hvordan det går med din buss, vennligst kontakt bussselskapet i ditt område

Endringer P5 og rute 601 - Stenger fylkesvei 356 ved Flakvarp

Oppdatert 17.02.2017

Utbedring av fv. 356 Svanvikveien gjør at Statens vegvesen må stenge veien ved Flakvarp fra og med 20. februar og i opptil to måneder frem i tid.

Fv 601 Lisleherad - Årlifoss stengt uke 6 og 7

Oppdatert 02.02.2017

I uke 6 og 7 blir veien mellom Årlifoss og Grønnvollfoss stengt. Det er satt inn tiltak for å få elevene til og fra skolene. Se oversikt over tiltakene og hvilke bussavganger det gjelder her.

Endringer M3 - stengt ved Sykehuset Porsgrunn/Skrukkerødvegen

Oppdatert 09.03.2017

Grunnet veiarbeid så kjører ikke den ordinære M3-linja forbi sykehuset i Porsgrunn fra 13.3 til 18.4.