Trafikkmeldinger

Forsinkelser i busstrafikken når E-18 stenges. Spesielt på M1 og P8.

Oppdatert 21.04.2017

E-18 over Grenlandsbrua stenges fra 21. april og fram til sommeren 2018 grunnet nye E-18-utbygginga. Det skaper forsinkelser for busstrafikken.

Endring på linje 459 fra 22.april til sommer 2018

Oppdatert 21.04.2017

Grunnet stenging av E-18 over Grenlandsbrua (mellom Heistad og Rugtvedt) vil linje 459 mellom Kragerø og Grenland snu på Stathelle og ikke kjøre til Skjelsvik.

Utsetter åpning av Svanvikvegen ved Flakvarp NB! Åpner 22.april

Oppdatert 19.04.2017

Det er tidligere sagt at et løp på strekningen fra Knardalstrand til Flakvarp vil åpne før påske. Statens vegvesen sier nå at det utsettes til 22.april.

Stengt ved Sykehuset Porsgrunn/Skrukkerødvegen -veien stengt på ubestemt tid.

Oppdatert 05.04.2017

Grunnet veiarbeid så kjører ikke den ordinære M3-linja forbi sykehuset i Porsgrunn. Det var planlagt åpnet for busstrafikk etter påske, men forsinkelser endrer på planene. 

Stenging av Lilleelvkrysset i Porsgrunn

Oppdatert 06.03.2017

8.mars stenger fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen grunnet utbedring av Lilleelvkrysset.

Stenging av Lisleheradvegen fra 22.februar og ca 12 uker frem

Oppdatert 28.02.2017

Lisleheradvegen Fv 602 stenges fra 22. februar og ca 12 uker framover grunnet anleggsarbeid. Det medfører endringer for busstilbudet i området. 

P5 kjører innom Skien havneterminal/korrespondanse til og fra Flakvarp med Maxi-Taxi

Oppdatert 18.04.2017

Fra tirsdag 21.2 kjøres det Maxi-Taxi på strekningen Skien havneterminal - Flakvarp og omvendt mandag til fredag på følgende tidspunkter:

Endringer P5 og rute 601 - Stenger fylkesvei 356 ved Flakvarp

Oppdatert 17.02.2017

Utbedring av fv. 356 Svanvikveien gjør at Statens vegvesen må stenge veien ved Flakvarp fra og med 20. februar og i opptil to måneder frem i tid.

Nattstengt Brevik bru

Brevik bru stenges fra 26.mars kl 2100 til 7.april kl 0600. Brua vil i det tidsrommet være nattestengt hvert døgn mellom kl 2100 og kl 0600.

Omkjøring M3 i Porsgrunn - holdeplass Skrukkerød betjenes ikke i perioden

Oppdatert 17.11.2016

Fra 16.11 er det omkjøring for M3 ved Sykehusvegen i Porsgrunn.

Nå åpner Høgenheitunnelen

Oppdatert 31.01.2017

Fredag 3. februar klokka 13:00 åpner rv. 354 Høgenhei-tunnelen i Bamble for trafikk. I første omgang åpner tunnelen for trafikk om dagen.

P4 - omkjøring på Hovenga fra 1.april

Oppdatert 18.08.2016
P4 har endret kjøremønster på Hovenga fra 1.april.