Trafikkmeldinger

P4 - omkjøring på Hovenga fra 1.april

Oppdatert 18.08.2016
P4 har endret kjøremønster på Hovenga fra 1.april.

P8 - forsinkelser

Oppdatert 30.09.2016

Grunnet stenging av Høgenheitunnelen på Stathelle og veiarbeid ved Rugtvedt skole kan man regne med forsinkelser på P8 i tiden framover.

Omkjøring M3 i Porsgrunn - holdeplass Skrukkerød betjenes ikke i perioden

Oppdatert 17.11.2016

Fra 16.11 er det omkjøring for M3 ved Sykehusvegen i Porsgrunn.

Forsinkelser ved Høgenheitunnelen

Oppdatert 22.01.2017
Åpningen av rv. 354 Høgenhei-tunnelen for dagtrafikk er utsatt til uke 5. Årsaken er nye avdekkede vannlekkasjer i tunnelen.