Trafikkmeldinger

Landmannstorget Skien- endringer for bussene fra 13.januar - Høyers hotell betjenes ikke

Oppdatert 10.01.2020

Bussene vil fortsette å gå fra de samme holdeplassene som i dag. De bussene som vanligvis kjører opp Kongensgate vil kjøre Prinsessegata og Skistredet til Landmannstorget. Det vil derfor ikke være stoppsted utenfor Høyers Hotell mens arbeidet pågår.

Damfoss bru ved Klosterøya i Skien stenges i en kjøreretning fra mandag 6.januar.

Oppdatert 03.01.2020

Dette vil gi forsinkelser på bussrutene i store deler av Grenland. Arbeidet vil pågå til slutten av april.

Telemarksekspressen kjører om Garvikstrondi fra 6.januar til 30.april

Oppdatert 02.01.2020

Telemarkekspressen vil ha inntil 15 minuttar tidlegare avgang frå Seljord, og 15 minuttar seinare ankomst til Seljord.

Haukeliekspressen (NW180) endrer kjørerute fra 6.januar

Oppdatert 02.01.2020

Ekspressbussen vil ikke lengre gå via Bø, men kjøre den nye Mælefjelltunellen på RV136.

Øvregate i Skien stenges fra mandag 6.1.20

Oppdatert 20.12.2019

Dette gir endringer på P5 og skolebussene til/fra Menstad skole. Varighet ca 2 uker

Endringer for bussene på Landmannstorget

Oppdatert 20.12.2019

Det er endringer for reisende med buss til/fra Landsmannstorget vinter 2019/20

Avgang kl 0628 P6 fra Ås i Skien går to minutter tidligere

Oppdatert 28.09.2018

Dette er fram til arbeidet er ferdigstilt ved jernbanebrua på Hoppestad

Stengt Sætrevegen i Sauherad kommune

Oppdatert 13.09.2018

Sætrevegen i Sauherad kommune vil bli stengt fom 24.09 grunnet vegarbeid.