Trafikkmeldinger

P4 - omkjøring på Hovenga fra 1.april

Oppdatert 18.08.2016
P4 har endret kjøremønster på Hovenga fra 1.april.

Omkjøring M3 i Porsgrunn - holdeplass Skrukkerød betjenes ikke i perioden

Oppdatert 17.11.2016

Fra 16.11 er det omkjøring for M3 ved Sykehusvegen i Porsgrunn.

Stenging av Lisleheradvegen fra 22.februar og ca 12 uker frem

Oppdatert 28.02.2017

Lisleheradvegen Fv 602 stenges fra 22. februar og ca 12 uker framover grunnet anleggsarbeid. Det medfører endringer for busstilbudet i området. 

Stengt ved Sykehuset Porsgrunn/Skrukkerødvegen -veien åpner trolig ikke før september 2017.

Oppdatert 18.05.2017

Grunnet veiarbeid så kjører ikke den ordinære M3-linja forbi sykehuset i Porsgrunn. Det var planlagt åpnet for busstrafikk etter påske, men forsinkelser endrer på planene. 

Stenging av Lilleelvkrysset i Porsgrunn

Oppdatert 06.03.2017

8.mars stenger fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen grunnet utbedring av Lilleelvkrysset.

Forsinkelser P4

Oppdatert 16.10.2017

Grunnet asfaltering på Ballestadhøgda er P4 noe forsinket i dagene framover i uke 42.

Høstruter fra 21. august hele Telemark

Oppdatert 17.08.2017

Høstrutene finner du her! Husk at du kan gjøre søk på oppdatert rutetabell med vår reiseplanlegger (forside på farte.no)

Endringer på rute 601 fra 6.juni

Oppdatert 02.06.2017

Forsinkelser ved Lilleelvkrysset i Porsgrunn gjør at rute 601 fra Skien til Drangedal endrer kjøremønster på ettermiddagene.

Forsinkelser i busstrafikken når E-18 stenges. Spesielt på M1 og P8.

Oppdatert 21.04.2017

E-18 over Grenlandsbrua stenges fra 21. april og fram til sommeren 2018 grunnet nye E-18-utbygginga. Det skaper forsinkelser for busstrafikken.

Endring på linje 459 fra 22.april til sommer 2018

Oppdatert 21.04.2017

Grunnet stenging av E-18 over Grenlandsbrua (mellom Heistad og Rugtvedt) vil linje 459 mellom Kragerø og Grenland snu på Stathelle og ikke kjøre til Skjelsvik.