Trafikkmeldinger

Damfoss bru ved Klosterøya i Skien stenges i en kjøreretning fra mandag 6.januar.

Oppdatert 03.01.2020

Dette vil gi forsinkelser på bussrutene i store deler av Grenland. Arbeidet vil pågå til slutten av april.

Telemarksekspressen kjører om Garvikstrondi fra 6.januar til 30.april

Oppdatert 02.01.2020

Telemarkekspressen vil ha inntil 15 minuttar tidlegare avgang frå Seljord, og 15 minuttar seinare ankomst til Seljord.

Haukeliekspressen (NW180) endrer kjørerute fra 6.januar

Oppdatert 02.01.2020

Ekspressbussen vil ikke lengre gå via Bø, men kjøre den nye Mælefjelltunellen på RV136.

Øvregate i Skien stenges fra mandag 6.1.20

Oppdatert 20.12.2019

Dette gir endringer på P5 og skolebussene til/fra Menstad skole. Varighet ca 2 uker

Endringer for bussene på Landmannstorget

Oppdatert 20.12.2019

Det er endringer for reisende med buss til/fra Landsmannstorget vinter 2019/20

Avgang kl 0628 P6 fra Ås i Skien går to minutter tidligere

Oppdatert 28.09.2018

Dette er fram til arbeidet er ferdigstilt ved jernbanebrua på Hoppestad

Stengt Sætrevegen i Sauherad kommune

Oppdatert 13.09.2018

Sætrevegen i Sauherad kommune vil bli stengt fom 24.09 grunnet vegarbeid.

Stengt under jernbanebrua ved Hoppestad i Skien

Oppdatert 13.09.2018

Veien under jernbanebrua vil bli stengt for buss fra 17.september til 18.november. Skolebusser og linje P6 blir berørt.  Les mer her.