Ledsagerordning

Personer med psykiske og/eller fysiske funksjonshemminger kan ha med seg ledsager(e) hos arrangører/operatører som aksepterer ledsagerordningen. Ledsager betaler 50 % på offentlige transporttjenester og går gratis på arrangementer. Forutsetningen er at den funksjonshemmede eier et ledsagerbevis. Den som er funksjonshemmet betaler reise og inngangsbillett etter gjeldende regler.

Les mer på telemark.no om ordningen og hvordan du går frem for å skaffe deg et ledsagerbevis. (søknadsskjema finner du opp til høyre fra denne linken).