Det skal bl.a. sikre likebehandling av kunder, rett til tilstrekkelig opplysninger, retten til assistanse, rettigheter ved forsinkelse/ innstilling og retten til å klage. Med transportør menes det selskap som du inngår avtalen med og/eller den som transporterer deg.

Assistanse for busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne

Det skal bli enklere å reise kollektivt for personer med nedsatt funksjonsevne. EU har vedtatt et regelverk om ikke-diskriminering av passasjerer, passasjerrettigheter i tilfelle av ulykker, assistanse til personer med nedsatt funksjonsevne, rettigheter ved kansellering eller forsinkelse og minstekrav til reiseinformasjon. Disse rettighetene gjennomføres i norsk regelverk.

For personer med nedsatt funksjonsevne betyr dette at de vil få tilbud om gratis assistanse på enkelte utpekte bussterminaler. Det er Vegdirektoratet som skal peke ut hvilke terminaler som skal tilby en slik type assistanse.

Reisegarantien

Reisegarantien gir deg rettigheter hvis bussen eller ferja ikke går. Dette kan være alternativ transport, eller refusjon av utgifter. Sett deg inn i reglene for garantien, og hvordan du skal be om refusjon.

Les her om når reisegarantien gjelder og hvordan du søker om refusjon. 

Vil du klage på en reise? 

Finn ut her hvordan du går fram. Husk at du må først klage til det selskapet du har reist med.