I bussene skal det ikke mer enn to barnevogner, en rullestol eller 1-2 sykler til før det blir fullt. Det er kun plass til en rullestol av gangen, da den skal stå inn til plate bakovervendt.

Det er vanskelig for sjåførene å prioritere hvem som skal få sitte på dersom det er trangt om plassen, men vi har som styrende regel at de som kommer om bord først, skal få sitte på til endestasjonen.

Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass, synes vi det er naturlig at passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler. Vi oppfordrer også våre reisende til å vise hensyn til sine medpassasjerer.

Mål og totalvekt

Maksimale mål for rullestol/barnevogn skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen).

For sikker navigering og plassering av rullestolen ombord, er det et krav at den skal kunne snu rundt sin egen akse. Dette kravet gjelder både manuelle og elektriske rullestoler. Større elektriske rullestoler som primært er beregnet for utebruk, for eksempel elektriske scootere, kan derfor ikke tas med.

Vi ber om forståelse for at sikkerheten ombord er sjåførens ansvar.