Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i transportmidlene. Reisegods medtas så langt plassen rekker, og sjåføren/personalet finner det forsvarlig. Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene. I bussene skal det ikke mer enn 2 barnevogner/ 1 rullestol / 2 sykler til før det blir fullt på plassen avsatt til dette. 
 
Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler. 

Mål og totalvekt

Rullestol er gratis å ha med om bord.

  • Rullestolens lengde kan ikke være over 120 cm, bredden ikke over 70 cm, og høyden ikke over 109 cm. Disse målene er uten bruker. 
  • Totalvekten inklusive bruker skal ikke overstige 300 kg. 
  • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t. 
  • Bussene er utformet etter krav i forskrift om universell utforming og det underliggende Bussdirektivet vedlegg 7.
  • Personalet vil så langt det er praktisk mulig hjelpe til ved av- og påstigning. Enkelte stoppesteder og transportmidler er ikke tilstrekkelig tilpasset for rullestoler.  

Størrelse og vekt er i samsvar med de elektriske rullestolene som er mest brukt i dag. Du selv er ansvarlig for å holde deg innenfor rammene. 

Vi ber om forståelse for at sikkerheten ombord er sjåførens ansvar.