Fra 1.februar 2021 er det gratis å ha med sykkelen på bussen.

Vis hensyn når du har med deg sykkel på bussen. Du må kunne håndtere sykkelen på og av på egenhånd. Sykkel skal plasseres slik at de ikke er  til hinder for andre passasjerer, og holdes fast under hele reisen. Husk at du som reisende er ansvarlig for eventuell skade sykkelen måtte påføre andre. 

Det er i alle tilfeller sjåføren som avgjør om det er plass til sykkelen i forhold til at midtgang, dører og nødutgang til enhver tid skal holdes fri som rømningsveier. På noen busstyper er det plass til sykkel bak på bussen, i andre er det mulig plass i midtgangen. Les om plassbegrensning her.