Det er i alle tilfeller sjåføren som avgjør om det er plass til sykkelen i forhold til at midtgang, dører og nødutgang til enhver tid skal holdes fri som rømningsveier. I Grenland betaler du barnetakst for sykkelen din. Les om plassbegrensning her.