Det er i busskontraktene i Grenland satt krav til bussmateriell som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Det er blant annet kjøpt inn en høy andel lavgulvbusser som skal bidra til enklere av- og påstigning. Det er også satt krav til bevisstgjøring om at universell utforming og ulike gruppers behov for service og assistanse skal inngå som en del av sjåføropplæringen i Nettbuss.

Bussene har også sanntidsinformasjon om bord med automatiske holdeplassopprop, et system som skal gjøre det enklere for alle våre passasjerer å orientere seg underveis.  I tillegg er det over flere år opprustet holdeplasser på de rutene det er flest reisende. Holdeplassene har fått tilpasset ledelinjer for personer med nedsatt syn og oppgradering av leskurene.

Bussene i Grenland oppfyller EUs normer for mål og plassforhold om bord. Men om bord i bussen kan det til tider være begrenset plass. Les om plass ombord i bussene her.

Dersom det er fullt når du skal reise, kan du benytte deg av reisegarantien.

Les også om passasjerrettigheter og muligheten til å klage på din reise her.