Produktinformasjon

Produktene som selges i denne nettbutikken er elektroniske reisebevis. De elektroniske reisebevisene er knyttet til et reisekort fra Farte, og vil bli aktivert når reisekortet kommer i kontakt med en kortleser som har blitt oppdatert med informasjon om ditt kjøp. Det er nødvendig å være i besittelse av et Farte-reisekort/busskort for å kunne benytte nettbutikken.

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen. Prisene er i henhold til gjeldende takstregulativ. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er takstmyndighet, og prisen vil bli endret ved endret takstregulativ.

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre: Alle ordrer behandles automatisk av billettsystemet. Etter utført kjøp vil din ordre bli lagt klar for distribusjon til billettmaskinene.

Leveranse: Det tar inntil 3 timer etter kjøp før billetten er klar for nedlastning til ditt reisekort. Ordren blir lagt inn i reisekortet når kortet er i kontakt med en billettmaskin. Ordren anses som levert når den er lagt inn i reisekortet. Dersom ordren ikke er hentet og lagt inn i reisekortet innen 6 måneder etter at kjøpet er fullført, vil ordren bli slettet.

Betaling: Betaling skjer i nettbutikken. Ved handel blir betalingen behandlet av en betalingsformidler, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken. Persondata behandles ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Angrerett

Det er ingen angrerett eller mulighet for avbestilling etter at produktene er betalt.

Refusjon: Regler for refusjon finner du på farte.no/reisegaranti

Reklamasjon: Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Du vil motta informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden. Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner ikke er oppdatert med siste produktkjøp. Forhold som Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke kan påvirke, eksempelvis tredjeparts feil ved overføring av data eller transaksjoner, kan påvirke leveransen av ordren. Ved kjente feilsituasjoner vil vi informere om dette på vår hjemmeside.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!