Kverndammen

 Gradering: Middels

M3

Holdeplass: Nyberglia

160 meter fra holdeplass.

Her er det opparbeidet fine turstier langs Kverndammen (600 m), Skipperåsen (2 km) og Frydentopp (1,3 km). Her kan også turen legges mot Rugtvedt (1 km), Kjerkeåsen (3,2 km) og Solmyrås Sportskapell (3,7 km). På Kjerkeåsen har Porsgrunn og Omegns Turistforening satt opp en gamme med fyreplass. Den er mye brukt både sommer og vinter.

Foto: Berit Kløverød

Tinnskollen

 Gradering: Middels 

M1 og P7

Holdeplass: Uglevegen

210 meter fra holdeplass.

0,8 km opp til utsiktspunktet på Tinnskollen på 172 høydemeter. På toppen er det en fin rasteplass. Det er mulig å gå en rundtur via Rødgangskollen og Kaperkollen på 5,9 km. Rundtur Tinnskollen-Rødgangskollen-Kaperkollen på ut.no

Foto: Sissel Mogård

Tvittingen

 Gradering: Middels

M1 og P7

Holdeplass: Uglevegen

210 meter fra holdeplass.

Oppe på Tvittingen er det både flotte bademuligheter, fiskemuligheter og en gapahuk. Tvittingen kan kombineres med Ulvsvann, Kaperkollen, Fantekjerringkollen m.fl. om ønsket og det er godt tråkket sti og varierende natur. Turen er på 3,1 km til Tvittingen. Mulighet for rundtur til Ulvsvann. Rundtur Gulset-Ulsvann-Tvittingen på ut.no

Foto: Hanne Findal

Ulvsvann

 Gradering: Middels

M1 og P7

Holdeplass: Uglevegen

210 meter fra holdeplass.

Lett sti via Kreppamyr skytebane og Breigangen (gruve) på 3,6 km til Ulvsvann. Mulighet for rundtur til Tvittingen.

Rundtur Gulset-Ulsvann-Tvittingen på ut.no

Foto: Mikel Gonsholt

Åletjern 

 Gradering: Enkel

 M1 og P7

 Holdeplass: Ugleveien

 210 meter fra holdeplass.

Åletjern er et idyllisk skogstjern med fin opparbeidet badeplass. Området er oppgradert med nye fine gapahuker og rasteplasser. 1 km inn til Åletjern. 3,2 km t/r med rundtur rundt tjernet. Åletjern rundt på ut.no Trillbar for rullestol og barnevogn.

Foto: Henriette Hack